Hướng dẫn cơ bản về Rest Api trong ReactJs - Có demo online tại jsondev.org

Đăng bởi: qhxuan | Lượt xem: 1022 | Chuyên mục: Chia Sẻ

Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách sử dụng axios để truy vấn json trong ReactIs. Trong bài viết này tôi cung cấp một số code mẫu cơ bản các bạn có bước tiếp cận ban đầu với axios.


Hướng dẫn cơ bản về Rest Api trong ReactJs

Hôm nay chúng ta tìm hiểu cách sử dụng axios để truy vấn json trong ReactIs. Trong bài viết này tôi cung cấp một số code mẫu cơ bản các bạn có bước tiếp cận ban đầu với axios.

Cài đặt axios:

Sử dụng command: npm install --save axios

Các tham số cơ bản:

 • url: Đường dẫn truy cập dữ liệu json mà bạn muốn hướng tới.
  • headers: Khai báo nội dung trong request mà bạn muốn đưa vào truy vấn. Ví dụ như 'Content-type', 'Authorization', 'Accept'...
  • params: Các tham số truy vấn trên url.
  • data: Dữ liệu bạn muốn đưa vào truy vấn
  • method: Phương thức truyền dữ liệu truy vấn. Ví dụ POST, GET, PUT...

Bắt đầu xây dựng truy vấn với axios

Bước 1: Import thư viện sử dụng axios import axios from 'axios';

Bước 2: Khai báo config

let url = http://jsondev.org/jsondemo;
let config = {
        method: this.state.methodSelected,
        url: url,
        headers: headers,
        params: params,
        data: data
      };

Bước 3: Tạo một đoạn code sử dụng axios truy vấn

 axios(config)
        .then(function (response) {
          console.log('Send REST Api result: ');
          let dataResponse = response.data;
          if (dataResponse != null) {
            this.setState({              
              codeResult: JSON.stringify(dataResponse),
            })
            console.log(JSON.stringify(dataResponse));
          }
        })
        .catch(function (error) {
          console.log('error request api');
          console.log('NetworkStatus: ' + error.toString());
          let statusText = '';
          try {
            statusText = error.response.statusText;
          } catch (e) {

          }
          console.log(error.toString() + ".\n" + statusText);
        });

Kết luận

Bài trên chỉ là những bước đầu cho ai mới tiếp cận tìm hiểu về Reactjs và axios. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.

Github:

https://github.com/xuanqh/jsoneditoronline.git

Online demo:

http://jsondev.org

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!