Danh sách các hàm trong JQuery

Đăng bởi: Admin

jQuery Là Gì?

jQuery là một thư viện JavaScript gọn nhẹ, giúp các lập trình viên "Write less, do more" (viết ít, được nhiều!). Mục đích của jQuery là làm cho việc sử dụng JavaScript trên trang web của bạn dễ dàng hơn nhiều. jQuery có rất nhiều tác vụ yêu cầu nhiều dòng code JavaScript để thực hiện, chúng được gói gọn thành các phương thức mà bạn có thể gọi các phương thức đó ra bằng một dòng lệnh đơn giản. jQuery cũng đơn giản hoá rất nhiều thứ phức tạp từ JavaScript, như gọi AJAX và thao tác DOM(chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài học tiếp theo).

Thư viện jQuery chứa các tính năng sau:

  • Thao tác với HTML/DOM
  • Thao tác với CSS
  • Các hàm sự kiện HTML
  • Hiệu ứng và animations
  • Thao tác với AJAX
  • Utilities

Tại Sao Lại Học jQuery?

Hiện nay, có rất nhiều các framwork JavaScript khác, nhưng jQuery được coi là phổ biến nhất và cũng có thể mở rộng nhất. jQuery được hỗ trợ hầu hết bởi các trình duyệt hiện đại, và làm việc tốt trên IE 6.0+, FF 2.0+, Safari 3.0+, Chrome và Opera 9.0+...

Nhiều công ty lớn nhất trên Web sử dụng jQuery, chẳng hạn như:

  • Google
  • Microsoft
  • IBM
  • Netflix
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!