Tất cả bài viết


Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 1)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Trả lời thông minh ( Smart Reply)

Trả lời thông minh là một API cho phép bạn tạo các phản hồi có liên quan đến tin nhắn. API trả lời thông minh của ML Kit hoạt động trên chính thiết bị...

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng ngôn ngữ ( Language Indentification)

Với API nhận dạng ngôn ngữ của ML Kit, bạn có thể xác định hơn 100 ngôn ngữ khác nhau trong cả tập lệnh gốc và chữ viết hoa.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng mốc (Landmark Recognition)

Với API Landmark Recognition của ML Kit, bạn có thể nhận được các mốc được nhận dạng trong hình ảnh cùng với tọa độ địa lý của chúng.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Dán nhãn hình ảnh( Image Labeling)

Với API ghi nhãn hình ảnh của ML Kit, bạn có thể nhận ra hơn 400 thực thể (và hơn 10.000 với ghi nhãn hình ảnh dựa trên đám mây).

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Quét mã vạch ( Barcode Scanning)

API quét mã vạch của ML Kit hoạt động trên chính thiết bị giúp thiết bị nhanh và chính xác.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận diện khuôn mặt ( Face Detection)

API nhận diện khuôn mặt của ML Kit được thiết kế để hoạt động trên chính thiết bị giúp thiết bị nhanh, chính xác và có khả năng phát hiện khuôn mặt tr...

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng văn bản ( Text Recognition)

Với API nhận dạng văn bản của ML Kit, bạn có thể nhận dạng văn bản bằng bất kỳ ngôn ngữ gốc Latinh nào (và hơn thế nữa, với nhận dạng văn bản dựa trên...

Đọc tiếp >>

Frirebase ML Kit: Thêm Firebase vào Android Project

Bạn có thể thêm Firebase vào ứng dụng của mình bằng cách làm theo các bước sau

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit :giới thiệu

Firebase ML Kit là SDK di động cho phép các nhà phát triển ứng dụng Android và iOS có khả năng học máy nâng cao vào ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

Đọc tiếp >>

[Android] Hướng dẫn sử dụng từ khoá "tailrec" trong Kotlin để tính 1.000.000 giai thừa

Tailrec là một từ khoá được thêm vào Kotlin từ phiên bản 1.0, nó là viết tắt của cụm từ "tail recursion" - tức đệ quy đuôi. Hiểu và biết cách sử dụng ...

Đọc tiếp >>

[Android] Hướng dẫn xây dựng code base load more và refresh list cho nhiều màn hình

Trong lập trình ứng dụng Android, việc load list dữ liệu có các chức năng như load more và refresh là rất phổ biến. Tuy nhiên nếu có nhiều màn hình cù...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn làm chức năng Login Google+ API trong Laravel 7.x

Xin chào mọi người hôm nay mình có lang thang và tìm hiểu về cái login bằng google . Bài viết này cũng là mình ghi nhớ lại những gì mình đã làm được v...

Đọc tiếp >>

[CSS] Tìm hiểu Containing block trong CSS

Kích cỡ và vị trí của một element thường bị ảnh hưởng bởi containing block của nó. Thông thường, containing block của một element là phần content area...

Đọc tiếp >>

[Laravel] Model search với Laravel searchable

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về thư viện Laravel searchable, ra đời vào cuối năm 2018, đây là một thư viện hỗ trợ chức năng tìm kiếm đơn giản...

Đọc tiếp >>

[Python] Login Google sử dụng Python Flask

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để có thể đăng nhập Google Oauth2 trong ứng dụng web Flask bằng gói request-oauthlib cho OAuth 2.0 và ...

Đọc tiếp >>

[Python] Hướng dẫn sử dụng Google Dork với Python

Bài hướng dẫn này rất cơ bản và dễ hiểu How To Scrape Google With Python cho người mới.

Đọc tiếp >>

Tích hợp cổng thanh toán VNPay với Laravel.

Với các website thương mại điện tử, mua bán online việc quan trọng nhất là phải tích hợp được phương thức thanh toán online để tạo sự tiện lợi cho ngư...

Đọc tiếp >>

Làm đăng nhập, đăng xuất với InertiaJS (Vue + Laravel)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn chi tiết làm chức năng đăng nhập , đăng xuất đơn giản với InertiaJS .

Đọc tiếp >>

Cài đặt Suhosin cho PHP trên Linux

Suhosin là một hệ thống bảo vệ mã nguồn PHP mà nó hoạt động như một PHP module nhằm chống lại một số hình thức khai thác lỗ hổng thông qua các đoạn mã...

Đọc tiếp >>