Lập trình C/C++


Tìm hiểu về thuật toán quay lui (Backtracking) qua trò chơi Sudoku

Thuật toán quay lui (Backtracking) là một giải thuật dựa trên đệ quy, là một giải thuật được sử dụng phổ biến trong khoa học máy tính. Trong bài này c...

Đọc tiếp >>

8 kiểu cấu trúc dữ liệu mà mọi lập trình viên cần phải biết.

Trong lĩnh vực Khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu được định nghĩa là những cách để tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính để chúng ta có thể thực ...

Đọc tiếp >>

Con trỏ (Pointer) trong C/C++ (Part 2) | Có thể bạn chưa biết!

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về một số vấn đề cơ bản của con trỏ (Pointer) trong C/C++. Trong phần này chúng ta tiếp tục đi sâu hơn về các bi...

Đọc tiếp >>

Con trỏ (Pointer) trong C /C++ (Part 1)

Một con trỏ là một biến mà trong đó giá trị của nó là địa chỉ của biến khác. Một vài tác vụ trong ngôn ngữ C /C++ được thực hiện dễ dàng hơn nhờ con t...

Đọc tiếp >>

Chuỗi ký tự (String) trong C/C++ | một trong những kiểu dữ liệu cơ bản trong lập trình C/C++

Chuỗi là một tập các ký tự. Có 2 dạng chuỗi được sử dụng trong C++: Chuỗi theo phong cách của ngôn ngữ C (C - style) và Lớp Chuỗi (String) được định n...

Đọc tiếp >>

[Cấu trúc dữ liệu và giải thuật] - Giải thuật đệ quy

Đệ quy (Recursion) là một trong những giải thuật khá quen thuộc trong lập trình, mở rộng ra là trong toán học (thường được gọi với tên khác là “quy nạ...

Đọc tiếp >>