Lập trình Game


Hướng dẫn lập trình game Android đơn giản sử dụng Android Studio (Phần 4)

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn bạn làm quen với một vài kỹ thuật đơn giản trong lập trình Game 2D Android. Bao gồm: sử dụng SuffaceView, vẽ trên Canv...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn lập trình game Android đơn giản sử dụng Android Studio (Phần 3)

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn bạn làm quen với một vài kỹ thuật đơn giản trong lập trình Game 2D Android. Bao gồm: sử dụng SuffaceView, vẽ trên Canv...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn lập trình game Android đơn giản sử dụng Android Studio (Phần 2)

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn bạn làm quen với một vài kỹ thuật đơn giản trong lập trình Game 2D Android. Bao gồm: sử dụng SuffaceView, vẽ trên Canv...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn lập trình game Android đơn giản sử dụng Android Studio (Phần 1)

Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn bạn làm quen với một vài kỹ thuật đơn giản trong lập trình Game 2D Android. Bao gồm: sử dụng SuffaceView, vẽ trên Canv...

Đọc tiếp >>