[Lập trình Servlet/JSP] Cấu hình Eclipse để chạy Web App trên Tomcat

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 4735 | Chuyên mục: Servlet/JSP

Trong bài viết này chúng ta sẽ cấu hình Eclipse để chạy Project trên Tomcat.


1. Tổng quan

Để làm được bài này ta cần xem lại và làm bài trước tại đây: Tạo Web Project đầu tiên.

2. Cấu hình Eclipse để chạy ứng dụng trên Tomcat

Cho tới lúc này, chúng ta vẫn chưa làm gì tới Servlet. Và giờ chúng ta cấu hình để chạy được ứng dụng web trên. Sau đó chúng mới bắt đầu với Servlet.

Trên eclipse, nhấn phải vào Project ServletTutorial, chọn Properties:

Chọn đến vị trí cài đặt Tomcat 8 của bạn.

Nhấn phải chuột vào project ServletTutorial, chọn "Run As/Run on Server".

Website đang chạy trên trình duyệt của Eclipse.

Nguyên tắc hoạt động:

Khi bạn nhập vào đường dẫn:

Thì website sẽ trả về nội dung trang index.html, điều này hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu bạn nhập vào đường dẫn:

Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ định rõ trang nào, webserver sẽ tìm trang mặc định khai báo trong thẻ <welcome-file> mà bạn khai báo trong web.xml để trả về.

Ghi chú: /ServletTutorial được gọi là Context-Path, mỗi website đều có Context-Path, bạn có thể cấu hình cho nó một giá trị khác, hoặc để rỗng. Trong trường hợp rỗng bạn có thể truy cập vào web của bạn theo cách:

  • http://localhost:8080
  • http://localhost:8080/index.html

Khi chạy với Tomcat mặc định nó lấy tên Project làm Context-Path.

Hãy xem hình minh họa sau:

Xem hướng dẫn tiếp theo : tại đây

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Servlet/JSP