[Lập trình Servlet/JSP] Tạo WebProject đầu tiên với Servlet sử dụng Eclipse.

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 3362 | Chuyên mục: Servlet/JSP

Trong hướng dẫn này ta sẽ cùng tạo một Web Project đầu tiên với Servlet.


1- Cài đặt Tomcat Web Server

Để bắt đầu với Servlet, bạn cần download Tomcat Web Server và khai báo nó với Eclipse. Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây.

2- Tạo Web Project bắt đầu với Servlet

  • File/New/Other

  • Project Name: ServletTutorial

Đây là hình ảnh Project được tạo ra:

  • Tạo file index.html:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
 
   <h1>Hello World</h1>
 
</body>
</html>

Ở phần sau ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Eclipse để chạy ứng dụng web trên Server Tomcat.

Xem hướng dẫn tiếp tại đây.

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Servlet/JSP