[Lập trình Servlet/JSP] WebLogic Server là gì? Cài đặt và cấu hình WebLogic.

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 3879 | Chuyên mục: Servlet/JSP

Hướng dẫn này giới thiệu cho bạn biết WebLogic Server là gì? Cách tải, cài đặt và cấu hình WebLogic.


1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:

  • WebLogic 12.x  (12.1.3)

2- WebLogic Server là gì?

Oracle WebLogic Server là một server ứng dụng Java EE hiện được phát triển bởi tập đoàn OracleOracle đã mua lại WebLogic Server từ BEA Systems từ năm 2008.

Oracle WebLogic Server là một phần trong Oracle Fusion Middleware, nó hỗ trợ các Database Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL Enterprise và các database tương thích JDBC.

Giống như các Web Server khác như TomcatGlassfishWebLogic để triển khai các ứng dụng web viết trên Java. Nó thực sự là một Web Server hạng nặng, dùng để triển khai các ứng dụng lớn và phức tạp.

3- Download WebLogic Server

Chú ý: Việc download đòi hỏi bạn phải đăng nhập với tài khoản của Oracle, nếu không có bạn có thể đăng ký miễn phí một tài khoản.

Kết quả download được:

4- Cài đặt WebLogic Server

Mở CMD với quyền Administrator.

Và CD tới thư mục chứa bộ cài WebLogic

Đảm bảo rằng trên máy tính của  bạn đã cài Java.

Sét đặt biến môi trường path tới thư mục bin của JDK.

set path="C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40\bin"

Cài đặt:

java -jar fmw_12.1.3.0.0_wls.jar

hoặc

C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40\bin\java.exe -jar fmw_12.1.3.0.0_wls.jar

Tới đây bạn có 3 lựa chọn.

  1. Cài đặt WebLogic Server
  2. Cài đặt Coherence
  3. Cài đặt WebLogic Server + Coherence + Example.

Nếu bạn chỉ cần Web Server bạn có thể chọn lựa chọn 1. Ở đây tôi cài đặt (1).TODO:

  • Explanation of Coherence

Cấu hình Weblogic:

Nhấn nút Finish (hoàn thành).

Tới đây việc cài đặt đã hoàn thành:

5- Chạy WebLogic

Để chạy Weblogic, bạn chạy file startWebLogic.cmd:

Chú ý: Để dừng weblogic chạy file stopWebLogic.cmd.

Weblogic đã được start.

Bạn có thể truy cập vào Weblogic theo URL:

Xem bài tiếp theo tại đây

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Servlet/JSP