Lập trình Java


Tread là gì? Multi- thread là gì? Cách tạo Thread trong java.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu các khái niệm cơ bản: Thread là gì? Multi- thread là gì? và tạo Thread trong java bằng cách extend từ Thre...

Đọc tiếp >>

Thread Safety (Luồng an toàn) trong Java và đồng bộ hóa ( Synchronized) các luồng trong java

Thread Safety trong Java là một chủ đề rất quan trọng. Java cung cấp hỗ trợ môi trường đa luồng bằng cách sử dụng Thread Java, chúng ta biết rằng nhiề...

Đọc tiếp >>

Cách tạo ngẫu nhiên một số nguyên tố lớn n bit sử dụng trong hệ mã RSA bằng thư viện BigInteger(Java)

Số nguyên tố lớn có ứng dụng quan trọng trong các hệ mật mã. Trong bài viết này, ta tìm hiểu cách tạo ra ngẫu nhiên một số nguyên tố lớn n bit bằng cá...

Đọc tiếp >>

Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 5)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 4)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 3)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 2)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 1)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Java collections: sắp xếp trong Java với collections

Trong java thay vì phải sắp xếp các danh sách thủ công theo các thuật toán sắp xếp nổi bọt, hoặc sắp xếp chọn... Ta có thể sử dụng sẵn phương thức của...

Đọc tiếp >>

Cây tìm kiếm nhị phân (Binary Search Tree) trong Java là gì? Cấu trúc và các hoạt động cơ bản trên cây tìm kiếm nhị phân (Binary Search Tree)

Có lẽ các bạn đã từng nghe qua về Binary Tree, hay cây tìm kiếm nhị phân. Vậy Binary Tree trong Java là gì, cấu trúc của Binary Tree và các hoạt động ...

Đọc tiếp >>