[PHP] Hướng dẫn upload ảnh sử dụng Ajax kết hợp PHP

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 240 | Chuyên mục: PHP

Chức năng upload ảnh lên Server là một chức năng tương đối quen thuộc với lập trình viên. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể upload được một file ảnh lên Server, đa số chúng ta thường lựa chọn sử dụng PHP thuần để làm chức năng này vì nó khá đơn giản, tuy nhiên vẫn còn một cách khá hay nữa đó chính là sử dụng Ajax kết hợp với PHP để thực hiện. Vì vậy trong bài viết này vncoder.vn sẽ hướng dẫn các bạn làm một ứng dụng upload ảnh sử dụng Ajax kết hợp với PHP.


1. Xây dựng cấu trúc 

-Cấu trúc thư mục của ứng dụng sẽ có dạng như sau:

index.html // phần giao diện
upload.php // xử lý upload
uploads // thư mục upload

2. Dựng giao diện

-Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng HTML và bootstrap để xây dụng giao diện cho ứng dụng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> Upload file vs Ajax</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
  <div class="panel panel-success">
    <div class="panel-body">
      <form action="" method="POST" role="form">
        <legend>Upload</legend>

        <div class="form-group">
          <label for="file">Chọn file</label>
          <input id="file" type="file" name="sortpic" required=""/>
        </div>
        <div class="form-group">
          <button id="upload" class="btn btn-primary">Upload</button>
        </div>
      </form>
      <div class="status alert alert-success"></div>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>

3. Xử lý Ajax

-Tiếp theo chúng ta sẽ sử lý ajax như sau:

<script>
  //xử lý khi có sự kiện click
  $('#upload').on('click', function () {
    //Lấy ra files
    var file_data = $('#file').prop('files')[0];
    //lấy ra kiểu file
    var type = file_data.type;
    //Xét kiểu file được upload
    var match = ["image/gif", "image/png", "image/jpg",];
    //kiểm tra kiểu file
    if (type == match[0] || type == match[1] || type == match[2]) {
      //khởi tạo đối tượng form data
      var form_data = new FormData();
      //thêm files vào trong form data
      form_data.append('file', file_data);
      //sử dụng ajax post
      $.ajax({
        url: 'upload.php', // gửi đến file upload.php 
        dataType: 'text',
        cache: false,
        contentType: false,
        processData: false,
        data: form_data,
        type: 'post',
        success: function (res) {
          $('.status').text(res);
          $('#file').val('');
        }
      });
    } else {
      $('.status').text('Chỉ được upload file ảnh');
      $('#file').val('');
    }
    return false;
  });
</script>

4. Xử lý PHP phía Server

-Ở upload.php chúng ta sẽ xử lý như sau:

<?php
if (isset($_POST) && !empty($_FILES['file'])) {
  $duoi = explode('.', $_FILES['file']['name']); // tách chuỗi khi gặp dấu .
  $duoi = $duoi[(count($duoi) - 1)]; //lấy ra đuôi file
  // Kiểm tra xem có phải file ảnh không
  if ($duoi === 'jpg' || $duoi === 'png' || $duoi === 'gif') {
    // tiến hành upload
    if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], 'uploads/' . $_FILES['file']['name'])) {
      // Nếu thành công
      die('Upload thành công file: ' . $_FILES['file']['name']); //in ra thông báo + tên file
    } else { // nếu không thành công
      die('Có lỗi!'); // in ra thông báo
    }
  } else { // nếu không phải file ảnh
    die('Chỉ được upload ảnh'); // in ra thông báo
  }
} else {
  die('Lock'); // nếu không phải post method
}

5. Kết luận

Như vậy vncoder.vn đã hướng dẫn xây dựng xong ứng dụng upload ảnh bằng Ajax kết hợp với PHP. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn, chúc bạn thành công!

6. Xem thêm

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 10238
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10215
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP