Bài viết mới


Top 50 câu hỏi và trả lời phỏng vấn Java ( Phần 1)

Hướng dẫn này bao gồm các chủ đề JAVA như định nghĩa Java cơ bản, khái niệm OOP,Access specifiers, Collections, Exceptions, Threads, Serialization,......

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Trả lời thông minh ( Smart Reply)

Trả lời thông minh là một API cho phép bạn tạo các phản hồi có liên quan đến tin nhắn. API trả lời thông minh của ML Kit hoạt động trên chính thiết bị...

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng ngôn ngữ ( Language Indentification)

Với API nhận dạng ngôn ngữ của ML Kit, bạn có thể xác định hơn 100 ngôn ngữ khác nhau trong cả tập lệnh gốc và chữ viết hoa.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng mốc (Landmark Recognition)

Với API Landmark Recognition của ML Kit, bạn có thể nhận được các mốc được nhận dạng trong hình ảnh cùng với tọa độ địa lý của chúng.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Dán nhãn hình ảnh( Image Labeling)

Với API ghi nhãn hình ảnh của ML Kit, bạn có thể nhận ra hơn 400 thực thể (và hơn 10.000 với ghi nhãn hình ảnh dựa trên đám mây).

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Quét mã vạch ( Barcode Scanning)

API quét mã vạch của ML Kit hoạt động trên chính thiết bị giúp thiết bị nhanh và chính xác.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận diện khuôn mặt ( Face Detection)

API nhận diện khuôn mặt của ML Kit được thiết kế để hoạt động trên chính thiết bị giúp thiết bị nhanh, chính xác và có khả năng phát hiện khuôn mặt tr...

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng văn bản ( Text Recognition)

Với API nhận dạng văn bản của ML Kit, bạn có thể nhận dạng văn bản bằng bất kỳ ngôn ngữ gốc Latinh nào (và hơn thế nữa, với nhận dạng văn bản dựa trên...

Đọc tiếp >>

Frirebase ML Kit: Thêm Firebase vào Android Project

Bạn có thể thêm Firebase vào ứng dụng của mình bằng cách làm theo các bước sau

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit :giới thiệu

Firebase ML Kit là SDK di động cho phép các nhà phát triển ứng dụng Android và iOS có khả năng học máy nâng cao vào ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

Đọc tiếp >>

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!