Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 16051

Số bài học: 0

Chuyên mục: Laravel


Khóa học Xây dựng ứng dụng web kết hợp Laravel và Vuejs (Lập trình Vuejs) phù hợp với tất cả những bạn muốn làm Frontend web hoặc những bạn đã đi làm và muốn chuyển sang làm frontend web

Tại sao lại là Vuejs:

  • Vue.js là phương tiện tuyệt vời và có thể giúp bạn tìm hiểu cấu trúc của React tốt hơn
  • Vue không yêu cầu Webpack
  • Vue đã và đang được những cái tên lớn như GitLab, Laravel, PageKit,… sử dụng
  • Khả năng sử dụng dễ dàng, và sự thống nhất đơn giản với các chuẩn Web Components
  • Và còn nhiều ưu điểm khác nữa các bạn sẽ được tìm hiểu trong khóa học

Kết quả sau khóa học

  • Biết cách xây dựng API với Laravel framework
  • Hiểu về các khái niệm Route, Model, Controller, ORM, Query Builder, Form, Validate Form, Request, Response json trong Laravel
  • Hiểu về các khái niệm, Component, Directive, Template, Route, Vue Resource trong VueJs
  • Các xây dựng một trang quản trị với VueJS tương tác với Server
  • Xây dựng một ứng dụng đơn giản hoàn chỉnh sử dụng Laravel kết hợp với VueJS


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 36881
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 16746
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 19524
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 28711
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 16051
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 23066
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20818
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 17985
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 14701
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 40284
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18887
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 21110
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 22591
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 16783
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18248
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17062
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 15479
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 56810
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17329
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 17624
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 22123
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 27679
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 15174
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 5667
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 27215
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 5344
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 5300
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 5426
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 5593
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 5428
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI