Khóa học Machine Learning


Chủ đề Machine Learning


Machine Learning cho người mới bắt đầu (Part 1)

Học máy (Machine Learning) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo. Nó là một ngành học thuộc khoa học máy tính, giúp máy tính có khả năng tự học mà không p...

Đọc tiếp >>