Chủ đề Java


Java Serializable là gì? Serialization và Deserialization trong Java

Java Serializable là gì? Serialization và Deserialization trong Java. Khi lập trình với Java chắc hẳn bạn đã bắt gặp khái niệm serialize nhất là khi đ...

Đọc tiếp >>

[Cấu trúc dữ liệu và giải thuật] - Bài toán tìm đường đi ngắn nhất với giải thuật Dijkstra

Với các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, chắc không lạ gì với bài toán tìm đường đi ngắn nhất (Shortest Path Problems) trong đồ thị trọ...

Đọc tiếp >>

Các thuật toán sắp xếp phổ biến

Sắp xếp là sắp đặt các phần tử của một cấu trúc theo thứ tự tăng dần (hay giảm dần). Với một cấu trúc đã được sắp xếp chúng ta rất thuận tiện khi thực...

Đọc tiếp >>


Tìm hiểu và cài đặt Singleton Design Pattern dễ hiểu

Singleton là một Design Pattern được sử dụng rất phổ biến và dễ dàng cài đặt. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu thế nào là Singleton Pattern và c...

Đọc tiếp >>