Chủ đề Swift


[Swift] Bảo mật ứng dụng iOS mà ít người để ý

Bảo mật ứng dụng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của phát triển phần mềm. Người dùng ứng dụng luôn hy vọng rằng những thông tin của họ đư...

Đọc tiếp >>

Hiểu về Copy-on-Write trong Swift

Trong Swift, ta có kiểu reference type (Class) và value type (Struct, Tuble, enum). Kiểu value type có bản chất là copy. Có nghĩa là nếu bạn gán một v...

Đọc tiếp >>

Tìm hiểu về Properties trong Swift

Properties liên kết các giá trị với một class, structure hay enumeration cụ thể. Stored properties lưu trữ các giá trị constant và variable như là một...

Đọc tiếp >>

Giới thiệu Protocol-Oriented Programming trong Swift (Phần 1)

Bạn đã bao giờ nghe nói về Object-Oriented Programming? Mình đoán là rồi vì nó cực kì phổ biến ngày nay

Đọc tiếp >>