Chủ đề SQL


Sự khác biệt cơ bản SQL và NoSQL

Để tìm hiểu sự khác biệt giữa SQL và NoSQL thì chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu với một số định nghĩa về SQL và NoSQL. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho ...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn tăng tốc website bằng cách để tối ưu hoá truy vấn SQL

Tốc độ load trang ảnh hưởng rất nhiều bởi tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu. Nhất là những trang web có cơ sở dữ liệu lớn, truy vấn phức tạp. Do đó việc t...

Đọc tiếp >>

Tìm hiểu Mô hình quan hệ - thực thể (Entity – Relationship Model)

Giới thiệu Mô hình quan hệ thực thể (Entity Relationship model - E-R), mô hình quan hệ thực thể ER là gì? Hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hìn...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn cách thiết kế Sơ đồ lớp - Class Diagram trong UML

Tất cả các công việc trong phân tích thiết kế, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo ra Sơ đồ lớp - Class Diagram bản thiết kế chi tiết nhất của phần mềm ứng ...

Đọc tiếp >>

Tất tần tật về xử lý ngày tháng (DATE/TIME) trong SQL

Kiểu dữ liệu ngày tháng (date/time) không giống những kiểu dữ liệu nguyên thuỷ thông thường nên thường gây khó khăn cho các bạn lập trình viên nhất là...

Đọc tiếp >>

[SQL] Sử dụng Sequence trong SQL

Chương này trình bày cách sử dụng của Sequence trong MySQL.

Đọc tiếp >>

[SQL] Tìm hiểu về SQL INJECTION VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu SQL Injection là gì và tại sao nó lại nguy hiểm!

Đọc tiếp >>

[SQL] Phân loại Join trong SQL

Hôm nay mình chia sẻ thêm về các câu lệnh SQL Join, các loại Join trong SQL

Đọc tiếp >>