Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 26437

Số bài học: 0

Chuyên mục: Javascript


React là một thư viện front-end được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng để xử lý lớp xem cho các ứng dụng web và di động. ReactJS cho phép chúng ta tạo các thành phần UI có thể tái sử dụng. Nó hiện là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất và có một nền tảng vững chắc và cộng đồng lớn đằng sau nó.

Khoá học ReactJS Full Đầy Đủ này sẽ giúp các lập trình viên JavaScript nhìn tổng quát hơn về ReactJS. Mình sẽ cố gắng giới thiệu mọi khái niệm bằng cách đưa ra các ví dụ mã đơn giản có thể dễ hiểu. Sau khi hoàn thành tất cả các chương, bạn sẽ cảm thấy tự tin khi làm việc với ReactJS. Như một phần thưởng, mình sẽ giới thiệu các yếu tố bổ sung hoạt động tốt với ReactJS để giúp bạn tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất và theo các xu hướng JavaScript hiện đại

Lưu ý : Để tham gia khoá học ReactJS miễn phí, bạn cần có kiến thức vững chắc về JavaScript, HTML5 và CSS. Mặc dù ReactJS không sử dụng HTML, nhưng JSX tương tự như vậy nên kiến thức về HTML của bạn sẽ rất hữu ích. Mình sẽ giải thích điều này nhiều hơn trong một trong các chương tiếp theo. Mình cũng sẽ sử dụng cú pháp EcmaScript 2015 để mọi kiến thức trong lĩnh vực này có thể hữu ích.

Khoá học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp các bạn làm quen với ReactJS, vẫn dụng trong các dự án thực tế và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 35791
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 16100
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 18720
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 27188
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 15510
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 22473
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20246
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 17107
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 14243
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 39281
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17954
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20097
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 21547
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 16111
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17482
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 16281
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 14943
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 51603
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 16593
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 16766
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 21067
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 26437
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 14716
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 5125
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 24721
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 4597
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 4760
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 4784
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 4955
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 4851
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Python Panda
Số bài học:
Lượt xem: 4653
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python