Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất


Đăng bởi: Admin

Lượt xem: 11621

Số bài học: 0

Chuyên mục: Javascript


React là một thư viện front-end được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng để xử lý lớp xem cho các ứng dụng web và di động. ReactJS cho phép chúng ta tạo các thành phần UI có thể tái sử dụng. Nó hiện là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất và có một nền tảng vững chắc và cộng đồng lớn đằng sau nó.

Khoá học ReactJS Full Đầy Đủ này sẽ giúp các lập trình viên JavaScript nhìn tổng quát hơn về ReactJS. Mình sẽ cố gắng giới thiệu mọi khái niệm bằng cách đưa ra các ví dụ mã đơn giản có thể dễ hiểu. Sau khi hoàn thành tất cả các chương, bạn sẽ cảm thấy tự tin khi làm việc với ReactJS. Như một phần thưởng, mình sẽ giới thiệu các yếu tố bổ sung hoạt động tốt với ReactJS để giúp bạn tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất và theo các xu hướng JavaScript hiện đại

Lưu ý : Để tham gia khoá học ReactJS miễn phí, bạn cần có kiến thức vững chắc về JavaScript, HTML5 và CSS. Mặc dù ReactJS không sử dụng HTML, nhưng JSX tương tự như vậy nên kiến thức về HTML của bạn sẽ rất hữu ích. Mình sẽ giải thích điều này nhiều hơn trong một trong các chương tiếp theo. Mình cũng sẽ sử dụng cú pháp EcmaScript 2015 để mọi kiến thức trong lĩnh vực này có thể hữu ích.

Khoá học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp các bạn làm quen với ReactJS, vẫn dụng trong các dự án thực tế và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.


Các khóa học khác


Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 27697
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 10590
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 11150
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 11629
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 10863
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 13153
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10651
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 10567
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 10457
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20381
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10472
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10918
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 12334
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10562
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10811
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10497
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10508
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17755
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10450
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 10824
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 10672
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 11621
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 10442
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 377
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 694
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 300
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 248
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 270
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 165
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 105
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Python Panda
Số bài học:
Lượt xem: 57
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python