Top 500 website thế giới

Đăng bởi: Admin


Thế giới có hàng tỷ website khác nhau được truy cập mỗi ngày.VnCoder.vn đã thống kê dựa trên nhiều tiêu chí như lượt truy cập, thời gian online, độ phổ biến để đưa ra danh sách top 500 website hàng đầu thế giới.

Xếp Hạng Website
Xếp Hạng Website

Bảng xếp hạng top 500 website hàng đầu thế giới được thống kê cập nhật liên tục hàng ngày, hàng năm 2019, 2020. Chúng tôi sắp xếp dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như lượt truy cập trang web, thời gian online trên trang, độ phổ biến của website (mỗi quan hệ với các website khác)...

Chúng tôi cũng tham khảo danh sách top website của các trang đánh giá khác như: Top 10, 15, 30, 40, 100 Sites in Golobal - Alexa, Top most popular websites in the World by SimilarWeb, The Top 500 Most Popular Websites - Moz... Và các công cụ thông kê khác từ nhiều nguồn khác nhau

Chúng tôi đã loại bỏ khỏi danh sách, nhiều website có nội dung không phù hợp, web đen, hoặc có lượt truy cập thiếu tự nhiên

Bảng xếp hạng top 500 website hàng đầu thế giới của VnCoder chỉ có tính chất tham khảo, dựa trên những tiêu chí riêng của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng thông tin từ bảng xếp hàng này, vào các mục dích khác. Cảm ơn.

Xem thêm Top 500 Website hàng đầu Việt Nam

Khóa học lập trình

Học lập trình từ A đến Z

Học VueJs cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 27681
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: VueJS

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 10584
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học lập trình PHP cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 11142
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng Website PHP theo MVC
Số bài học:
Lượt xem: 11614
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: PHP

Xây dựng ứng dụng với Laravel và Vuejs
Số bài học:
Lượt xem: 10852
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học lập trình Laravel
Số bài học:
Lượt xem: 13139
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Laravel

Học HTML5 cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10646
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: HTML5

NodeJS cơ bản cho người mới bắt đầu
Số bài học:
Lượt xem: 10558
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: NodeJS

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 10452
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Lập trình Java cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 20345
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Lập trình Swift cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10465
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Swift

Lập trình Python cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10913
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình Android cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 12327
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

AI - Machine Learning cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10557
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Machine Learning

Học lập trình C cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10805
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học SQL Server cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10493
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học SQLite cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10503
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình Flutter cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 17729
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Học Kotlin cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 10445
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Android

Tổng hợp Bài tập Java có lời giải
Số bài học:
Lượt xem: 10818
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Java

Sử dụng thư viện chuẩn STL cho C/C++
Số bài học:
Lượt xem: 10668
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: C/C++

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Số bài học:
Lượt xem: 11610
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Javascript

MongoDB
Số bài học:
Lượt xem: 10438
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: SQL

Học lập trình python 3
Số bài học:
Lượt xem: 372
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python

Lập trình AI bằng Python
Số bài học:
Lượt xem: 688
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Keras cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 297
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Hồi quy Logistic - Python
Số bài học:
Lượt xem: 245
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Pytorch Cơ bản
Số bài học:
Lượt xem: 267
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Numpy trong Python
Số bài học:
Lượt xem: 162
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Matplotib Cơ Bản
Số bài học:
Lượt xem: 102
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: AI

Python Panda
Số bài học:
Lượt xem: 53
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: Python