Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache trên Ubuntu 18.04

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 34 | Chuyên mục: Linux/Server


Apache là một web server mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Trong bài này VNCoder sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách cài đặt và cấu hình Apache Web Server trên hệ điều hành Ubuntu 18.04 mới nhất


Apache là gì?

Apache HTTP server là web server được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ bao gồm dynamically loadable module, hỗ trợ phương tiện truyền thông và tương thích tốt với các phần mềm phổ biến khác.

Môi trường yêu cầu:

 • Ubuntu Server 16.04 LTS trở lên
 • Secure Shell (SSH) nếu bạn cài Ubuntu trên máy chủ
 • Kiến thức dòng lệnh cơ bản của Linux

Hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu

Để cài đặt Apache, rất đơn giản bạn chỉ cần chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install apache2

Sau khi chạy lệnh, tất cả các gói cần thiết sẽ được cài đặt và khi quá trình cài đặt hoàn tất bạn chỉ cần gõ vào thanh địa chỉ của trình duyệt localhost hoặc127.0.0.1 để kiểm tra.

Nếu bạn thấy trang ở trên, điều đó có nghĩa là Apache đã được cài đặt thành công trên máy chủ của bạn! 

Quản lí tiến trình trên Apache

Sau đây là một số lệnh dùng để quản lsi tiến trình trên Apache:

Bật, tắt và khởi động lại server

sudo systemctl start apache2 
sudo systemctl stop apache2 
sudo systemctl restart apache2 

Mặc đinh, Apache khởi động cùng với server. Nếu không muốn điều này xảy ra, dùng lệnh:

sudo systemctl disable apache2 

Để kích hoạt lại việc tự khởi động của Apache, dùng lệnh:

sudo systemctl enable apache2 

Những file và thư mục quan trọng của Apache

Sau khi cơ bản nắm được những lệnh quản lí server của Apache, hãy đến với những phần khác của Apache:  File và thư mục quan trọng

Thư mục gốc của website (web root)

 • /var/www/html:  Những nội dung về web, mà mặc định chỉ chứa default page của Apache,được lưu bên ngoài /var/www/html . Thay đổi điều này bằng cách edit Apache configuration file.

Server Configuration

 • /etc/apache2: Đường dẫn chứa toàn bộ file cấu hình của Apache.
 • /etc/apache2/apache2.conf: File cấu hình chính của Apache. Edit file này sẽ ảnh hưởng đến cấu hình toàn cục của Apache. Nó có trách nhiệm load nhiều file cấu hình khác trong thư mục.
 • /etc/apache2/ports.conf: File này xác định cổng mà Apache sẽ "lắng nghe" đến. Theo mặc định, Apache lắng nghe cổng 80 và thêm cổng 443 khi một module cung cấp SSL được kích hoạt.
 • /etc/apache2/sites-available/: Thư mục nơi "Virtual Host" được lưu trữ. Apache sẽ không sử dụng các tập tin cấu hình được tìm thấy trong thư mục này, trừ khi chúng có liên kết đến thư mục sites-enabled (xem dưới đây). Thông thường, việc cấu hình server block được thực hiện trong thư mục này, và sau đó kích hoạt bằng cách liên kết với các thư mục khác với lệnh a2ensite.
 • /etc/apache2/sites-enabled/: Thư mục nơi per-site "Virtual Hosts" đã kích hoạt được lưu trữ. Thông thường, chúng được tạo bằng cách liên kết với các file cấu hình được tìm thấy trong thư mục sites-available với a2ensite. Apache đọc các tập tin cấu hình và liên kết tìm thấy trong thư mục này khi khởi động hoặc tải lại để compile một cấu hình hoàn chỉnh.
 • /etc/apache2/conf-available//etc/apache2/conf-enabled/: 2 thư mục này có cùng quan hệ như sites-available và sites-enabled , nhưng được dùng để lưu trữ phần cấu hình không thuộc về Virtual Host. File trong conf-available có thể được kích hoạt bằng lệnh a2enconf và đóng bằng lệnh a2disconf
 • /etc/apache2/mods-available//etc/apache2/mods-enabled/: Lần lượt chứa những module khả dụng và đã được kích hoạt. File có đuôi .load chứa những phần cấu hình để load một module cụ thể, trong khi những file đuôi .conf chứa những cấu hình cho chính module. Module có thể được kích hoạt hoặc tắt với lệnh a2enmod vàa2dismod .

Server Logs

 • /var/log/apache2/access.log: Mặc định, mọi yêu cầu đến web server của bạn được ghi lại trong file log này, trừ khi Apache được cấu hình để thực hiện nhiệm vụ khác.
 • /var/log/apache2/error.log: Lưu lại những lỗi xảy ra. LệnhLogLevel trong Apache configuration làm rõ số lượng chi tiết về lỗi được lưu trữ.

Tổng kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn bài cài đặt Apache Webserver trên Ubuntu. Tuy nhiên để chạy được website động thì các bạn cần cài đặt php và hệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn trong các bài tới. Cảm ơn

Theo: MungND
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!