Lập trình Android


[Android] So sánh ưu, nhược điểm của 2 thư viện load ảnh Glide và Picasso

Glide và Picasso là 2 trong những thư viện load ảnh phổ biến nhất khi lập trình ứng dụng Android. Nếu chỉ sử dụng một cách đơn thuần, thì chúng hầu nh...

Đọc tiếp >>

[Android] Tạo Widget trong ứng dụng Android

Widget trong Android là một tiện ích nhỏ chứa các dữ liệu và chức năng quan trọng nhất của ứng dụng có thể truy cập ngay từ màn hình chính của người d...

Đọc tiếp >>

Thư viện tạo hiệu ứng gơn sóng trong Android Material Ripple Layout

Material Ripple Layout thư viện tạo hiệu ứng gợn sóng khi chạm vào

Đọc tiếp >>

[Android] Xây dựng biểu đồ trong ứng dụng Android bằng thư viện MPAndroidChart

Khi lập trình Android, nếu muốn hiển thị một lượng lớn dữ liệu chúng ta thường dùng ListView, GridView, RecycleView,...Tuy nhiên, trong một số trường ...

Đọc tiếp >>