[CSS] Các cách để căn giữa element trong css

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 2117 | Chuyên mục: CSS3

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách để căn giữa element trong css.


1.Using Flexbox

HTML

<div class="container">
<img src="http://lorempixel.com/400/200" />
</div>

CSS

html, body, .container {
 height: 100%;
}

.container {
 display: flex;
 justify-content: center; /* horizontal center */
 border: 1px solid gold;
 width: 50%;
 height: 50%;
 background-color: gray;
}

img {
 align-self: center; /* vertical center */
}

2.CSS transform

HTML:

  <div class="container">
   <div class="element"></div>
  </div>

CSS:

.container {
 position: relative;
 background-color: gainsboro;
 width: 30%;
 height: 30%;
}
.element {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 width: 50%;
 height: 50%;
 background-color: gold;
}

3.margin: 0 auto;

HTML:

<div class="containerDiv">
  <div id="centeredDiv"></div>
</div>

CSS:

.containerDiv {
 width: 50%;
 background-color: gold;
}

#centeredDiv {
 margin: 0 auto;
 width: 200px;
 height: 100px;
 background-color: green;
}

4.Using position: absolute

HTML:

<div class="parent">
  <img class="center" src="http://lorempixel.com/400/200/" />
</div>

CSS:

.parent {
 background-color: green;
 position: relative;
 width: 30%;
 height: 30%;
}
.center {
 position: absolute;
 margin: auto;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 background-color: yellow;
}

5.Horizontal and Vertical centering using table layout

HTML:

<div class="wrapper">
   <div class="parent">
    <div class="child">

    </div>
   </div>
  </div>

CSS:

.wrapper {
 display: table;
 vertical-align: center;
 width: 200px;
 height: 200px;
 background-color: #9e9e9e;
}

.parent {
 display: table-cell;
 vertical-align: middle;
 text-align: center;
}

.child {
 display: inline-block;
 vertical-align: middle;
 text-align: center;
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: teal;
}

Đó là các cách căn chỉnh center mà tôi biết hy vọng có thể giúp mọi người trong công việc font-end. Happy coding!

vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: CSS3

Học Bootstrap 4
Số bài học:
Lượt xem: 16699
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3

Học CSS3
Số bài học:
Lượt xem: 14676
Đăng bởi: Admin
Chuyên mục: CSS3