Hướng dẫn cài đặt chi tiết OpenLiteSpeed trên CentOS

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 268 | Chuyên mục: Linux/Server

OpenLiteSpeed là một webserver mã nguồn mở dựa trên phiên bản LiteSpeed, OpenLiteSpeed có hiệu suất cao, tiêu tốn ít tài nguyên, giao diện admin trực quan nên rất được yêu thích sử dụng. Trong bài viết này VnCoder sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt OpenLiteSpeed trên CentOS cùng với PHP7x và hệ quản trị cơ sử dữ liệu MariaDB


1. Giới thiệu OpenLiteSpeed

OpenLiteSpeed gọi tắt là OLS nhé. Cũng giống như Apache hay Nginx, OpenLiteSpeed là một webserver mã nguồn mở, được phát triển nhờ cộng đồng dựa trên phiên bản LiteSpeed (Thương mại) của công ty LiteSpeed Tech, OLS được đi kèm với giấy phép GPL v3.

2. Tính năng nổi bật của OpenLiteSpeed

  • Hiệu suất cao, kiến trúc hướng sự kiện
  • Rất nhẹ, tiêu tốn ít RAM và CPU
  • Các rule rewrite tương thích với Apache
  • Có WebAdmin sử dụng giao diện người sử dụng. Do vậy nhiều tác vụ cấu hình server rất đơn giản và trực quan. Cái này mà so với Nginx thì đỡ mệt hơn rất nhiều.
  • Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP khác nhau. Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt phiên bản PHP 7.1 mới nhất luôn.

3. Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên CentOS

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chi tiết OpenLiteSpeed trên server CentOS. Các bạn có thể cài đặt tương tự trên Ubuntu Server hoặc các máy chủ khác. Nếu chưa có VPS các bạn có  thể mua VPS của Vultr giá rẻ và hiệu năng cao tại đây 

Bước đầu tiên trước khi cài đặt là các bạn chạy lênh cập nhật hệ thống

yum -y install wget zip unzip epel-release && yum clean all && yum update

Tiếp theo là các bạn chọn Repository, lưu lý cần chọn đúng Repository tương ứng với hệ điều hành

Với CentOS 5

# rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el5.noarch.rpm

Với CentOS 6

# rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el6.noarch.rpm

Với CentOS 7

# rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

Với CentOS 8

# rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el8.noarch.rpm

Sau khi chọn Repository các bạn chạy lệnh cài đặt OpenLiteSpeed

yum install openlitespeed

Thiết lập mật khẩu admin cho OpenLiteSpeed, các bạn chạy lệnh batch sau

sh /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh

Thiệt lập mật khẩu cho OpenLiteSpeed

Để khởi động OpenLiteSpeed các bạn chạy lệnh sau:

systemctl start lsws

Mặc định OpenLiteSpeed sẽ chạy ở cổng 8088 và webadmin sẽ chạy ở cổng 7080 nên các bạn cần cấu hình tường lửa mở 2 cổng này cho server trước khi chạy thử

Nếu CentOS của các bạn dùng FirewallD

# firewall-cmd --zone=public --add-port=8088/tcp
# firewall-cmd --zone=public --add-port=8088/tcp --permanent

# firewall-cmd --zone=public --add-port=7080/tcp
# firewall-cmd --zone=public --add-port=7080/tcp --permanent

# firewall-cmd --reload

Kiểm tra xem OpenLiteSpeed đã hoạt động bằng cách truy cập vào http://IP:8088

4. Cài đặt PHP

Tương tự như Apache hay Nginx cần cài đặt thêm PHP và các module. Chỉ hơi khác là nó không dùng package php mà là lsphp[phiênbản]
Ở đây mình cài đặt demo PHP71  các gói hỗ trợ WordPress tốt nhất 

# yum -y install lsphp71 lsphp71-common lsphp71-gd lsphp71-imap lsphp71-json lsphp71-mbstring lsphp71-mcrypt lsphp71-mysqlnd lsphp71-opcache d lsphp71-pdo lsphp71-pear lsphp71-pecl-apcu lsphp71-soap lsphp71-tidy lsphp71-xml lsphp71-xmlrpc lsphp71-zip
# ln -s /usr/local/lsws/lsphp71/bin/php /usr/bin/php
# ln -s /usr/local/lsws/lsphp71/bin/phpize /usr/bin/phpize
# ln -s /usr/local/lsws/lsphp71/bin/pear /usr/bin/pear
# ln -s /usr/local/lsws/lsphp71/bin/pecl /usr/sbin/pecl

Ngoài ra nếu các bạn chạy cache có thể cài thêm  các package như lsphp71-pecl-redis lsphp71-pecl-memcached … tùy bạn chọn

5. Cài đặt MariaDB

MariaDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu miễn phí được phát triển từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MySQL. MariaDB được phát triển nhằm thay thế công nghệ cơ sở dữ liệu MySQL, vì thế nó tương thích và cho một hiệu suất cao hơn so với MySQL.

Thêm MariaDB Repositories  

# vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Dán nội dung sau vào:

[mariadb]
name = MariaDB 
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64 
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB 
gpgcheck=1

Lưu lại và chạy lệnh sau:

# yum -y install MariaDB-client MariaDB-common MariaDB-client MariaDB-server MariaDB-shared

Sau khi cài đặt, khỏi động Mariadb services (systemctl start mariadb)và sử dụng lệnh mysql_secure_installation để đổi root password (mặc định để trống)

6. Đổi Port cho OLS

OpenLiteSpeed khi cài đặt sẽ chạy trên port 8088 chứ không phải port 80 như bình thường. Để đổi sang port 80 các bạn truy cập trang admin http://IP:7080

Truy cập Listeners > Nhấn vào Default hoặc nút edit bên phải

Đổi Port từ 8088 thành 80

Reload LSWS 

7. Kết 

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt OpenLiteSpeed đơn giản, chi tiết cho CentOS. Nếu có gì thắc mắc các bạn vui lòng để lại comment bên dưới. Chúc các bạn cài đặt thành công 

Xem thêm Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển OpenLiteSpeed WebAdmin

Theo: MungND
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!Khóa học liên quan

Khóa học: Linux/Server