Lập trình Android


Firebase ML Kit: Nhận dạng văn bản ( Text Recognition) trong Android

Với API nhận dạng văn bản của ML Kit, bạn có thể nhận dạng văn bản bằng bất kỳ ngôn ngữ gốc Latinh nào (và hơn thế nữa, với nhận dạng văn bản dựa trên...

Đọc tiếp >>

Frirebase ML Kit: Thêm Firebase vào Android Project

Bạn có thể thêm Firebase vào ứng dụng của mình bằng cách làm theo các bước sau

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit :giới thiệu

Firebase ML Kit là SDK di động cho phép các nhà phát triển ứng dụng Android và iOS có khả năng học máy nâng cao vào ứng dụng của họ một cách dễ dàng.

Đọc tiếp >>

[Android] Hướng dẫn sử dụng từ khoá "tailrec" trong Kotlin để tính 1.000.000 giai thừa

Tailrec là một từ khoá được thêm vào Kotlin từ phiên bản 1.0, nó là viết tắt của cụm từ "tail recursion" - tức đệ quy đuôi. Hiểu và biết cách sử dụng ...

Đọc tiếp >>

[Android] Hướng dẫn xây dựng code base load more và refresh list cho nhiều màn hình

Trong lập trình ứng dụng Android, việc load list dữ liệu có các chức năng như load more và refresh là rất phổ biến. Tuy nhiên nếu có nhiều màn hình cù...

Đọc tiếp >>

Top 5 Effective Framework để phát triển ứng dụng Mobile

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 Effective Framework tốt nhất để phát triển ứng dụng Mobile .

Đọc tiếp >>

[Android] Cách phân phối bản cập nhật Android đến người dùng.

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách phân phối các bản cập nhật Android đến tay người dùng.

Đọc tiếp >>

[Andoird] Tìm hiểu Handle events trong Android

Event là cách mà để xử lý các tương tác của người dùng với các thành phần tương tác của ứng dụng. Ví dụ như nhấn vào button, nhập vào textview,... Tro...

Đọc tiếp >>

[Android] Một số thư viện hữu ích trong Android

Bài biết này mình xin chia sẻ cho các bạn những thư viện hữu ích trong Android mà các bạn cần tham khảo .

Đọc tiếp >>

[Android] Cài đặt Dịch vụ Google Play trên giả lập Android Studio

Mặc dù có rất nhiều bài viết về việc sử dụng trình giả lập Genymotion, nhưng có rất ít bài viết về trình giả lập Android Studio. Bài viết ngắn này chỉ...

Đọc tiếp >>