Lập trình Android


Cách tạo ứng dụng trình phát video bằng Android Studio

Bài viết này giải thích quy trình từng bước về cách xây dựng Trình phát video bằng Android Studio sử dụng lớp MediaPlayer

Đọc tiếp >>

Cách xây dựng ứng dụng trình phát nhạc đơn giản bằng Android Studio

Đây là một ứng dụng rất đơn giản phù hợp cho người mới bắt đầu tìm hiểu các khái niệm. Trong bài viết này bạn sẽ học được: • Triển khai lớp MediaPl...

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn cách tích hợp Google Map vào ứng dụng Android

Bản đồ được sử dụng rất nhiều và nó làm tăng sự phong phú của một ứng dụng. API Google Maps cho phép các nhà phát triển Android tích hợp Google Maps t...

Đọc tiếp >>

Cách tạo ứng dụng Android theo dõi COVID-19 bằng API REST

Thế giới đang đối mặt với một trong những dịch bệnh tồi tệ nhất, sự bùng phát của COVID-19 , tất cả các bạn đều biết điều đó. Vì vậy, trong thời gian ...

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Trả lời thông minh ( Smart Reply) trong Android

Trả lời thông minh là một API cho phép bạn tạo các phản hồi có liên quan đến tin nhắn. API trả lời thông minh của ML Kit hoạt động trên chính thiết bị...

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng ngôn ngữ ( Language Indentification) trong Android

Với API nhận dạng ngôn ngữ của ML Kit, bạn có thể xác định hơn 100 ngôn ngữ khác nhau trong cả tập lệnh gốc và chữ viết hoa.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận dạng mốc (Landmark Recognition) trong Android

Với API Landmark Recognition của ML Kit, bạn có thể nhận được các mốc được nhận dạng trong hình ảnh cùng với tọa độ địa lý của chúng.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Dán nhãn hình ảnh( Image Labeling) trong Android

Với API ghi nhãn hình ảnh của ML Kit, bạn có thể nhận ra hơn 400 thực thể (và hơn 10.000 với ghi nhãn hình ảnh dựa trên đám mây).

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Quét mã vạch ( Barcode Scanning) trong Android

API quét mã vạch của ML Kit hoạt động trên chính thiết bị giúp thiết bị nhanh và chính xác.

Đọc tiếp >>

Firebase ML Kit: Nhận diện khuôn mặt ( Face Detection) trong Android

API nhận diện khuôn mặt của ML Kit được thiết kế để hoạt động trên chính thiết bị giúp thiết bị nhanh, chính xác và có khả năng phát hiện khuôn mặt tr...

Đọc tiếp >>