Nóng: Những ai sẽ nhận được hỗ trợ bằng tiền mặt từ Chính phủ?

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 20105 | Chuyên mục: Chia Sẻ

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng (trong ba tháng).


Ngày 1-4, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết sau phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 31-3, Bộ này đã phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết nói trên.

Theo đó, việc hỗ trợ thực hiện dựa trên bốn nguyên tắc chủ yếu: Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh; Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động; việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện các chính sách tại Nghị quyết.

Về nội dung hỗ trợ, Bộ trưởng KH&ĐT thông tin dự kiến hỗ trợ thêm (ngoài mức trợ cấp thường xuyên) 500.000 đồng/người/tháng (cho các đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng). Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 6.470 tỉ đồng, tổng số người được hỗ trợ hơn 4,3 triệu người.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là hơn 6.700 tỉ đồng, tổng số hộ được hỗ trợ gần 2,245 triệu hộ.Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 5.400 tỉ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 1 triệu lao động.

Ba nhóm đối tượng trên sẽ nhận được hỗ trợ trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Trong khi đó, người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, thời hạn không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong ba tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động. Dự kiến số tiền cho vay là 16.200 tỉ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 3 triệu lao động.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là gần 2.300 tỉ đồng, tổng số hộ kinh doanh cá thể được hỗ trợ 760.000 hộ.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng (trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6) cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm. Dự kiến tổng số tiền hỗ trợ từ NSNN là 15.000 tỉ đồng, tổng số lao động được hỗ trợ là 5 triệu lao động.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. 

Cạnh đó, có hai chính sách hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa tạo điều kiện người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc). Dự kiến số tiền được tạm dừng khoảng 6.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động theo quy định của Luật Việc làm. Thời gian hỗ trợ tối đa là ba tháng, mức hỗ trợ tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến số tiền được hỗ trợ là 3.000 tỉ đồng.

Theo: TIIN.VN
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!