Bài 3: Tạo kết nối với CSDL - Xây dựng Website PHP theo MVC

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 8647 | Chuyên mục: PHP


1) Tạo kết nối

Đầu tiên bạn tạo file Database.php trong folder Model và copy và paste đoạn code dưới đây:
<?php

class Database
{
	public $conn = NULL;
	private $server = 'localhost';
	private $dbName = 'blog';
	private $user = 'root';
	private $password = '';
    
    // Hàm kết nối CSDL
	public function connect()
	{
		$this->conn = new mysqli($this->server, $this->user, $this->password, $this->dbName);

		if ($this->conn->connect_error) {
			printf($this->conn->connect_error);
			exit();
		}
		$this->conn->set_charset("utf8");
	}
    // Hàm đóng kết nối CSDL
    public function closeDatabase()
	{
		if ($this->conn) {
			$this->conn->close();
		}
	}
}
Nếu bạn quên cách kết nối với CSDL thì có thể xem lại bài viết tại đây

2) Gọi hàm kết nối

Sau khi kết nối xong với CSDL, bạn copy và paste đoạn code dưới đây vào file index.php
<?php
	require('Model/Database.php');
	$db = new Database;
	$db->connect();

	/*Xử lý các request*/


	$db->closeDatabase();
Bài tiếp theo: Thiết kế giao diện cho trang Admin >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!