Bài 22: MongoDB - Triển khai - MongoDB

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1716 | Chuyên mục: SQL


Khi bạn đang chuẩn bị một MongoDB Deployment, bạn nên hiểu cách ứng dụng của bạn đang được hỗ trợ trong Production. Việc phát triển một phương thức nhất quán và có thể lặp đi lặp lại để quản lý môi trường Deployment của bạn là một ý tưởng tốt, để mà bạn có thể tối thiểu hóa bất kỳ điều ngoài ý muốn nào xảy ra trong khi tạo ứng dụng.
Phương thức tốt nhất sẽ kết hợp chặt chẽ với phần bạn cài đặt, giảm Load Testing, giám sát Key metrics và sử dụng các thông tin đó để mở rộng phạm vi cài đặt của bạn. Phần cốt lõi của phương thức trước hết là giám sát toàn bộ hệ thống của bạn, điều này giúp bạn hiểu cách Production System sẽ hỗ trợ trước khi triển khai, và quyết định nơi bạn sẽ cần bổ sung thêm dung lượng.
Để giám sát Deployment của bạn, MongoDB cung cấp một số lệnh sau:

Lệnh mongostat

Lệnh này kiểm tra trạng thái của mongod instance đang chạy và trả về bảng đếm của các hoạt động trên cơ sở dữ liệu. Bảng đếm này bao gồm các truy vấn, update, delete và con trỏ.
Để chạy lệnh này, bắt đầu mongod instance. Trong dòng nhắc lệnh khác, bạn tới thư mục bin của cài đặt và soạn mongostat.
D:\set up\mongodb\bin>mongostat
Kết quả của lệnh này là:

Lệnh mongotop

Lệnh này theo dõi và báo cáo hoạt động đọc và ghi của MongoDB Instance trên một Collection. Theo mặc định, lệnh mongotop trả về thông tin sau mỗi giây. Bạn nên kiểm tra xem mình có ghi quá nhiều vào một cơ sở dữ liệu cùng một thời điểm hay đọc quá thường xuyên từ Disk không.
Để chạy lệnh này, bắt đầu mongo instance. Trong dòng nhắc lệnh khác, bạn tới thư mục bin của cài đặt và soạn mongotop.
D:\set up\mongodb\bin>mongotop
Kết quả của lệnh là:
Để thay đổi lệnh mongotop để nó trả thông tin về với tần suất ít hơn, bạn xác định một số cụ thể sau lệnh mongotop, chẳng hạn:
D:\set up\mongodb\bin>mongotop 30
Với lệnh trên, cứ mỗi 30 nó sẽ trả về các giá trị.
Ngoài các mongodb tools, 10gen còn cung cấp dịch vụ MongoDB Management Service (MMS) mà cung cấp một Dashboard.
Bài tiếp theo: MongoDB - Java(P1) >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!