Bài 6: MongoDB - Xoá Database - MongoDB

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 1315 | Chuyên mục: SQL


1. Lệnh Xóa database

-Để xóa database trong MongoDB các bạn sử dụng cú pháp sau:
db.dropDatabase()
-CHÚ Ý: Lệnh này dùng để xóa current database, nên khi sử dụng nó thì bắt buộc bạn phải switch vào database cần xóa thì mới thành công.
VD: Xóa database toidicodedb.
MongoDB Enterprise > show dbs
admin        0.000GB
local        0.000GB
toidicodedb  0.000GB
MongoDB Enterprise > use toidicodedb
switched to db toidicodedb
MongoDB Enterprise > db.dropDatabase()
{ "dropped" : "toidicodedb", "ok" : 1 }
MongoDB Enterprise >
Hình minh họa
-Kết quả trả về dạng:
{ "dropped" : DatabaseName, "ok" : 1 }
Là bạn đã xóa thành công database trên MongoDB rồi, nhưng nếu như bạn cần kiểm tra một cách chắc chắn thì có thể dùng lệnh show dbs để kiểm tra lại ví dụ:

2. Lời kết.

-Như vậy đến phần hiện tại là các bạn đã có thể tạo,xóa và kiểm tra database trên mongoDB được rồi. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mới một collection trong MongoDB.
Bài tiếp theo: MongoDB - Tạo Collection >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!