Thuộc tính background

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính background được dùng để định dạng nền (background) cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
    Thuộc tính: giá trị;
}

Với thuộc tính và giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
background-attachment fixed
scroll
background-attachment :fixed; Xác định thành phần nền được cố định hoặc cuộn so với trang.
Được sử dụng kèm với giá trị background-image
background-color mã màu
tên màu
Giá trị rgb
background-color :#ff0000;
background-color: red;
background-color: rgb(255,0,0);
Xác định màu nền cho thành phần.
background-image url(đường dẫn hình) background-image: url(ico_arrow.gif); Xác định hình ảnh nền cho thành phần.
background-position left
right
top
bottom
px
%
background-position: left top; Xác định vị trí hình ảnh nền cho thành phần.
Được sử dụng kèm với giá trị background-image.
background-repeat repeat-x
repeat-y
repeat
no-repeat
background-repeat: repeat-x; Xác định hình ảnh nền được lặp như thế nào.
background Một hoặc nhiều giá trị của các thuộc tính trên background: url(ico_arrow.gif) repeat-x left top; Có giá trị riêng lẻ hoặc tổng hợp các thuộc tính trên.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Đây là tag p có sử dụng thuộc tính background.</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p { 
    background: #ffff00; 
}

Hiển thị trình duyệt:

Đây là tag p có sử dụng thuộc tính background.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính background được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!