Thuộc tính text-indent

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-indent ghi rõ thụt đầu dòng của dòng đầu tiên trong một khối văn bản.

Cấu trúc

tag {
    text-indent: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-indent đơn vị text-indent: 10px; Khoảng cách xuất hiện ở dòng đầu, đơn vị có thể là px, em, %, ...
inherit text-indent: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Đây là dòng đầu có sử dụng text-indent, có hiệu ứng đối với dòng đầu tiên trong văn bản, khác với padding có hiệu ứng đối với toàn bộ văn bản.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là dòng đầu có sử dụng text-indent, có hiệu ứng đối với dòng đầu tiên trong văn bản, khác với padding có hiệu ứng đối với toàn bộ văn bản.

CSS viết:

p {
    text-indent: 30px;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Đây là dòng đầu có sử dụng text-indent, có hiệu ứng đối với dòng đầu tiên trong văn bản, khác với padding có hiệu ứng đối với toàn bộ văn bản.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính text-indent được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!