Thuộc tính word-spacing

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính word-spacing tăng hoặc giảm không gian giữa các từ trong đoạn văn bản.

Có thể sử dụng giá trị âm.

Cấu trúc

tag {
    word-spacing: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
word-spacing normal word-spacing: normal; Không tăng khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản.
đơn vị word-spacing: 2px; Tăng hoặc giảm khoảng cách giữa các từ trong đoạn văn bản, có thể sử dụng giá trị âm.
inherit word-spacing: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
    word-spacing: 20px;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính word-spacing được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!