Thuộc tính text-align

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-align sắp xếp các nội dung theo chiều ngang.

Cấu trúc

tag {
  text-align: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-align left text-align: left; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên trái, đây là dạng mặc định.
right text-align: right; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên phải.
center text-align: center; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm giữa.
justify text-align: justify; Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau.
inherit text-align: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="alignLeft">Canh trái</p>
<p class="alignCenter">Canh giữa</p>
<p class="alignRight">Canh phải</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Canh trái

Canh giữa

Canh phải

CSS viết:

p.alignLeft {
  text-align: left;
}

p.alignCenter {
  text-align: center;
}

p.alignRight {
  text-align: right;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Canh trái

Canh giữa

Canh phải

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính text-align được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!