Thuộc tính float

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính float xác định có hay không một thành phần được float (trôi nổi).

Cấu trúc

tag {
    float: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
float left float: left; Thành phần được trôi nổi (float) qua bên trái.
right float: right; Thành phần được trôi nổi (float) qua bên phải.
none float: none; Thành phần không được trôi nổi (float) qua bên phải hay trái, đây là dạng mặc định.
inherit float: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Float left</p>
<p>Float left</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Float left

Float left

CSS viết:

p {
    float: left;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Float left

Float left

Khi sử dụng float, thì thành phần đã rời bỏ vị trí tuyệt đối trước đó, như ta thấy ở trên.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính float được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!