Thuộc tính empty-cells

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính empty-cells xác định có hay không có đường viền và nền trong một cột rỗng của <table>.

Cấu trúc

tag {
    empty-cells: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
empty-cells hide empty-cells: hide; Không hiển thị đường viền và nền trong cột rỗng.
show empty-cells: show; Hiển thị đường viền và nền trong cột rỗng, đây là mặc định.
inherit empty-cells: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<table>
<tr>
<th>Thu hai</th>
<th>Thu ba</th>
</tr>

<tr>
<td>2000d</td>
<td></td>
</tr>

<tr>
<td>500d</td>
<td>4000d</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thu hai Thu ba
2000d
500d 4000d

CSS viết:

table {
    empty-cells: hide;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Thu hai Thu ba
2000d
500d 4000d

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính empty-cells được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!