Thuộc tính padding

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính padding thêm vào khoảng không cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
  padding: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
padding đơn vị
inherit
padding: 5px 10px 3px 20px; Đây là cách viết ngắn gọn các thuộc tính bên dưới, đơn vị có thể là px, em, %, ...
padding-top đơn vị
inherit
padding-top: 5px; Thêm vào khoảng không bên trên cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
padding-right đơn vị
inherit
padding-right: 5px; Thêm vào khoảng không bên phải cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
padding-bottom đơn vị
inherit
padding-bottom: 5px; Thêm vào khoảng không bên dưới cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
padding-left đơn vị
inherit
padding-left: 5px; Thêm vào khoảng không bên trái cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...

Cách sử dụng thuộc tính padding:

Thuộc tính Thành phần Thể hiện Ví dụ Mô tả
padding 4 thành phần top right bottom left padding: 5px 10px 3px 20px; padding-top: 5px;
padding-right: 10px
padding-bottom: 3px
padding-left: 20px
3 thành phần top (right left) bottom padding: 5px 10px 15px; padding-top: 5px;
padding-right: 10px
padding-left: 10px
padding-bottom: 15px
2 thành phần (top bottom) (right left) padding: 5px 10px; padding-top: 5px;
padding-bottom: 5px
padding-right: 10px
padding-left: 10px
1 thành phần (top right bottom left) padding: 10px; padding-top: 10px;
padding-right: 10px
padding-bottom: 10px
padding-left: 10px

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</div>
</body>
</html>

Giả sử ban đầu CSS viết:

div {
  border: 1px solid red;
}

div p {
  background: #66CC00;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có thuộc tính padding:

HỌC WEB CHUẨN

Thêm thuộc tính padding vào CSS:

div {
  border: 1px solid red;
}

div p {
  background: #66CC00;
  padding: 20px 0 0 0;
}

Dòng padding ở trên tương đương với các giá trị sau:
padding-top: 20px;
padding-right: 0
padding-bottom: 0
padding-left: 0

Hiển thị trình duyệt khi đã thêm max-height vào CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính padding được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!