Thuộc tính table-layout

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính table-layout thiết lập các thuật toán layout được sử dụng cho table.

Cấu trúc

tag {
    table-layout: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
table-layout auto table-layout: auto; Chiều rộng cột của table được thiết lập theo cột có chiều rộng lớn nhất.
fixed table-layout: fixed; Việc bố trí theo chiều ngang chỉ phụ thuộc vào chiều rộng của table và chiều rộng của cột, không phụ thuộc vào nội dung của phần tử.
inherit table-layout: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<table>
<tr>
<th width="30%">Thuhai</th>
<th>Thu ba</th>
</tr>

<tr>
<td>2000d</td>
<td>5000d</td>
</tr>

<tr>
<td>500d</td>
<td>4000d</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Thuhai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

CSS viết:

table {
    table-layout: fixed;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Thuhai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính table-layout được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!