Thuộc tính vertical-align

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính vertical-align sắp xếp các nội dung theo chiều dọc.

Cấu trúc

tag {
    vertical-align: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
vertical-align Khoảng cách vertical-align: 10px; Xác định khoảng cách cho thành phần, có thể dùng số âm.
baseline vertical-align: baseline; Đây là dạng cơ bản, mặc định, các thành phần đều nằm theo cùng đường cơ bản (baseline).
sub vertical-align: sub; Canh lề thành phần giống như sử dụng subscript.
super vertical-align: super; Canh lề thành phần giống như sử dụng superscript.
top vertical-align: top; Canh phần trên cùng của thành phần theo phần trên cùng cao nhất của các thành phần trong cùng hàng.
text-top vertical-align: rtl; Canh phần trên cùng của thành phần theo phần trên cùng cao nhất của text của thành phần bao ngoài.
middle vertical-align: middle; Thành phần sẽ được canh giữa theo thành phần bao ngoài.
bottom vertical-align: bottom; Canh phần dưới cùng của thành phần theo phần dưới cùng thấp nhất của các thành phần trong cùng hàng.
text-bottom vertical-align: text-bottom; Canh phần dưới cùng của thành phần theo phần dưới cùng thấp nhất của text của thành phần bao ngoài.
inherit vertical-align: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN <span>thì dễ<span></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN thì dễ

CSS viết:

p span {
    vertical-align: super;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN thì dễ

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính vertical-align được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!