Thuộc tính height

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính height thiết lập chiều cao cho thành phần.

Chiều cao này không bao gồm: border, padding, margin

Cấu trúc

tag {
  height: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
height đơn vị height: 100px; Định rõ đơn vị cho chiều cao.
auto height: auto; Định chiều cao tự động, đây là dạng mặc định.
inherit height: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

CSS viết:

p {
  background: #cccccc;
  height: 100px;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính height được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!