Thuộc tính max-width

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính max-width thiết lập chiều rộng tối đa cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
  max-width: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
max-width đơn vị max-width: 50px; Chiều cao tính từ mép bên trái ngoài cùng của thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
none max-width: none; Không sử dụng chiều rộng lớn nhất, đây là dạng mặc định.
inherit max-width: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Đoạn text này có chiều rộng lớn nhất là 120px.</p>
</div>
</body>
</html>

Giả sử ban đầu CSS viết:

div {
  border: 1px solid red;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có thuộc tính max-width:

Đoạn text này có chiều rộng lớn nhất là 120px.

Thêm thuộc tính max-width vào CSS:

div {
  border: 1px solid red;
  max-width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã thêm max-width vào CSS:

Đoạn text này có chiều rộng lớn nhất là 120px.

Khi đã sử dụng thuộc tính max-width thì chiều rộng của box sẽ không vượt quá giá trị của max-width

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính max-width được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoại trừ IE6.

Giá trị "inherit" trình duyệt IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!