Thuộc tính caption-side

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính caption-side xác định vị trí một chú thích của table.

Cấu trúc

caption {
    caption-side: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
caption-side top caption-side: top; Caption có vị trí bên trên table.
bottom caption-side: bottom; Caption có vị trí bên dưới table.
inherit caption-side: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<table>
<caption>Caption của table</caption>
<tr>
<th>Thu hai</th>
<th>Thu ba</th>
</tr>

<tr>
<td>2000d</td>
<td>5000d</td>
</tr>

<tr>
<td>500d</td>
<td>4000d</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS (mặc định của caption-side là top):

Caption của table
Thu hai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

CSS viết:

caption {
    caption-side: bottom;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Caption của table
Thu hai Thu ba
2000d 5000d
500d 4000d

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Thuộc tính caption-side được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!