Thuộc tính margin

Đăng bởi: Admin


Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính margin canh lề cho thành phần.

Cấu trúc

tag {
  margin: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
margin đơn vị
auto
inherit
margin: 5px 10px 3px 20px; Đây là cách viết ngắn gọn các thuộc tính bên dưới, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-top đơn vị
auto
inherit
margin-top: 5px; Canh lề bên trên cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-right đơn vị
auto
inherit
margin-right: 5px; Canh lề bên phải cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-bottom đơn vị
auto
inherit
margin-bottom: 5px; Canh lề bên dưới cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...
margin-left đơn vị
auto
inherit
margin-left: 5px; Canh lề bên trái cho thành phần, đơn vị có thể là px, em, %, ...

Cách sử dụng thuộc tính margin:

Thuộc tính Thành phần Thể hiện Ví dụ Mô tả
margin 4 thành phần top right bottom left margin: 5px 10px 3px 20px; margin-top: 5px;
margin-right: 10px
margin-bottom: 3px
margin-left: 20px
3 thành phần top (right left) bottom margin: 5px 10px 15px; margin-top: 5px;
margin-right: 10px
margin-left: 10px
margin-bottom: 15px
2 thành phần (top bottom) (right left) margin: 5px 10px; margin-top: 5px;
margin-bottom: 5px
margin-right: 10px
margin-left: 10px
1 thành phần (top right bottom left) margin: 10px; margin-top: 10px;
margin-right: 10px
margin-bottom: 10px
margin-left: 10px

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>HỌC WEB CHUẨN</p>
</div>
</body>
</html>

Giả sử ban đầu CSS viết:

div {
  border: 1px solid red;
}

div p {
  background: #66CC00;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có thuộc tính margin:

HỌC WEB CHUẨN

Thêm thuộc tính margin vào CSS:

div {
  border: 1px solid red;
}

div p {
  background: #66CC00;
  margin: 10px 0 0 0;
}

Dòng margin ở trên tương đương với các giá trị sau:
margin-top: 10px;
margin-right: 0
margin-bottom: 0
margin-left: 0

Hiển thị trình duyệt khi đã thêm margin vào CSS:

HỌC WEB CHUẨN

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

Thuộc tính margin được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype


vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!