Bài 8: Figture và Axes - Matplotib Cơ Bản

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 2498 | Chuyên mục: AI


1. Figure Class:

matplotlib.figure chứa lớp Figure. Nó là một vùng chứa cấp cao nhất cho tất cả các phần tử plot. Đối tượng Figure được khởi tạo bằng cách gọi hàm figure () từ mô-đun pyplot -
fig = plt.figure()
Cần lưu ý với các tham số sau :
Figsize(chiều rộng, chiều cao) tính bằng inch
DpiDấu chấm trên inch
FacecolorFigure patch facecolor
EdgecolorFigure patch edge color
Linewidth
Chiều rộng đường cạnh

2. Axes Class :

Đối tượng Axes là vùng ảnh có không gian dữ liệu. Một hình nhất định có thể chứa nhiều Trục, nhưng một đối tượng Trục đã cho chỉ có thể nằm trong một Hình. Axes chứa hai (hoặc ba trong trường hợp là 3D) đối tượng Axis. Lớp Axes và các hàm thành phần của nó là điểm đầu vào chính để làm việc với giao diện OO.
Đối tượng Axes được thêm vào hình bằng cách gọi phương thức add_axes (). Nó trả về đối tượng trục và thêm một trục ở vị trí trực tràng [trái, dưới, rộng, cao] nơi tất cả các đại lượng đều ở dạng nhỏ hơn chiều rộng và chiều cao của hình.
a. Parameter :
Sau đây là tham số cho lớp Axes
  • Rect - Một chuỗi 4 chiều dài gồm các đại lượng [trái, dưới, rộng, cao]
b. Legend :
Phương thức legend() của lớp axes bổ sung thêm chú giải cho hình vẽ . Nó có ba tham số -
ax.legend(handles, labels, loc)
Trong đó các label là một chuỗi các chuỗi và xử lý liêu tục Line2D hoặc Patch. loc có thể là một chuỗi hoặc một số nguyên xác định vị trí chú giải.
Location stringLocation code
Best0
upper right1
upper left2
lower left3
lower right4
Right5
Center left6
Center right7
lower center8
upper center9
Center10

axes.plot()

Đây là phương thức cơ bản của lớp trục vẽ các giá trị của mảng này so với mảng khác dưới dạng dòng hoặc điểm đánh dấu. Phương thức plot () có thể có đối số chuỗi định dạng tùy chọn để chỉ định màu, kiểu và kích thước của dòng và điểm đánh dấu.
Mã màu :
Ví dụ sau cho thấy chi phí quảng cáo và số liệu bán hàng của TV và điện thoại thông minh dưới dạng biểu đồ đường thẳng. Đường thể hiện TV là đường liền nét với màu vàng và các điểm đánh dấu hình vuông, trong khi dòng điện thoại thông minh là đường đứt nét với màu xanh lá cây và điểm đánh dấu hình tròn.
Bài tiếp theo: Multiplots >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!