Bài 16: Histogram - Matplotib Cơ Bản

Đăng bởi: Admin | Lượt xem: 6549 | Chuyên mục: AI


Histogram là sự phân bố dữ liệu số. Nó ước lượng phân phối xác suất của một biến liên tục và là một dạng biểu đồ thanh.
Để tạo biểu đồ, hãy làm theo các bước sau:
  • Bin phạm vi giá trị.
  • Chia toàn bộ phạm vi giá trị thành một loạt các khoảng.
  • Đếm xem có bao nhiêu giá trị rơi vào mỗi khoảng.
Các bins thường được chỉ định là các khoảng liên tiếp, không chồng chéo của một biến.
Hàm matplotlib.pyplot.hist () vẽ một biểu đồ, tính toán và vẽ biểu đồ của x.

Tham số :

Bảng sau liệt kê các tham số cho histogram:
xmảng hoặc chuỗi các mảng
binssố nguyên hoặc chuỗi hoặc 'auto', tùy chọn
Thông số tùy chọn
rangePhạm vi dưới và trên của bin
densityNếu true, phần tử đầu tiên của bộ giá trị trả về sẽ là số đếm được chuẩn hóa để tạo thành mật độ xác suất
cumulativeNếu true, thì biểu đồ được tính toán trong đó mỗi thùng cung cấp số lượng trong thùng đó cộng với tất cả các thùng cho các giá trị nhỏ hơn
histtypeLoại histogram để vẽ. Mặc định là 'bar'
Ví dụ sau vẽ biểu đồ về điểm của các sinh viên trong một lớp học. Bốn thùng, 0-25, 26-50, 51-75 và 76-100 được xác định. Biểu đồ cho thấy số học sinh rơi vào phạm vi này.
from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
fig,ax = plt.subplots(1,1)
a = np.array([22,87,5,43,56,73,55,54,11,20,51,5,79,31,27])
ax.hist(a, bins = [0,25,50,75,100])
ax.set_title("histogram of result")
ax.set_xticks([0,25,50,75,100])
ax.set_xlabel('marks')
ax.set_ylabel('no. of students')
plt.show()
Cốt truyện xuất hiện như hình dưới đây -
Bài tiếp theo: Pie Chart ( Biểu đồ tròn ) >>
vncoder logo

Theo dõi VnCoder trên Facebook, để cập nhật những bài viết, tin tức và khoá học mới nhất!